اخبار مجلس

دیده‌بان مجلس


قانون‌گذاران

دیده‌بان مجلس


اخبار سمن ها

سازمان‌های مردم نهاد


زنان


اقلیت ها


محیط زیست


ویدئو

honar-koneshgary
ویدئو

هنر و کنش‌گری در فیلیپین

عرصه سوم: ویدئویی که ملاحظه می کنید بیان تجربی یک فعال مدنی فیلیپینی در بهره گیری از تئاتر برای ارسال پیام خویش در جامعه است. این فعال مدنی تجربیات خویش را در دوره مبارزات مدنی با دیکتاتوری مارکوس به اشتراک گذاشته است.

Read more ۰ Comments

مصاحبه


اطلس جامعه مدنی