محیط زیست


راهنمای نگارش فارسی


ویدئو

honar-koneshgary
ویدئو

هنر و کنش‌گری در فیلیپین

عرصه سوم: ویدئویی که ملاحظه می کنید بیان تجربی یک فعال مدنی فیلیپینی در بهره گیری از تئاتر برای ارسال پیام خویش در جامعه است. این فعال مدنی تجربیات خویش را در دوره مبارزات مدنی با دیکتاتوری مارکوس به اشتراک گذاشته است.

بیشتر ۰ دیدگاه

مدیران

مشاوران


اطلس جامعه مدنی


گزارش سالانه


اخبار سمن‌ها

سازمان‌های مردم نهاد


قوانین سمن‌ها

سازمان‌های مردم نهاد