زنان


محیط زیست


قانون‌گذاران

دیده‌بان مجلس


راهنمای نگارش فارسی


ویدئو

honar-koneshgary
ویدئو

هنر و کنش‌گری در فیلیپین

عرصه سوم: ویدئویی که ملاحظه می کنید بیان تجربی یک فعال مدنی فیلیپینی در بهره گیری از تئاتر برای ارسال پیام خویش در جامعه است. این فعال مدنی تجربیات خویش را در دوره مبارزات مدنی با دیکتاتوری مارکوس به اشتراک گذاشته است.

بیشتر ۰ دیدگاه

مصاحبه

sadige-vasmaghi
محیط زیستمصاحبه

شوراها و تصمیم‌گیری در زمینه محیط زیست

عرصه سوم-مصطفی خسروی: یکی از مهمترین وظایف شوراها در کشورهای دموکراتیک تصمیم گیری در زمینه‌هایی است که منجر به ارتقاع کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد، ترافیک، آلودگی آب و هوا، سازماندهی فضاهای شهری، بازیافت زباله و پسماندهای شهری از جمله حوزه‌های زیست محیطی به شمار می‌روند.

بیشتر ۰ دیدگاه

مدیران

مشاوران


اطلس جامعه مدنی


گزارش سالانه


اخبار سمن‌ها

سازمان‌های مردم نهاد


قوانین سمن‌ها

سازمان‌های مردم نهاد