خرداد ۲۳, ۱۳۹۲

ایران: گسترش فقروکاهش حقوق کارگری

خرداد ۲۳, ۱۳۹۲

in دیده بان جامعه مدنی, دیده بان جامعه مدنی

کارگری فدراسیون

عرصه سوم تشدید فقر و فاقه اقشار کارگری، افزایش اعتراض، اعتصابات و تعطیلی بسیاری از نهادهای تولیدی و بیکارشدن هزاران کارگر از پیامد های سیاست‌های ناکارآمد دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر است. گزارش های متعدد از وضعیت اسفناک کودکان کار و تبعیضات جنسیتی در مورد زنان کارگر نشانگر بحران عمیق در جامعه زحمکتشان کشور است. کارگران ایران از بیشتر حمایت های قانونی لازم و یا حق داشتن تشکل های آزاد و حق فعالیت مدنی برای دفاع از حقوق محروم اند.

شرایط کار و کارگری درایران با موازین امروزی و بین‌المللی مطابقت ندارد و بسیاری از فعالان کارگری درسالهای اخیر به علت تلاش برای بهبود شرایط زندگی همتایان خود دستگیر و زندانی شده اند. ندای اعتراض فعالین کارگری برای جلب توجه مقامات مسئول، جامعه و رسانه‌ها به مشکلات کارگران اغلب پاسخی جز تهدید و کارشکنی نداشته است. و یا نمایندگان تشکل های غیر رسمی کارگران ایران حق شرکت در اجلاس های بین‌المللی کار و کارگری را ندارند.

در نامه اخیر سه سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه، کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش  به یک صد ودومین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو بسیاری از موارد نقض قانون و تبعیضات علیه کارگران تشریح شده و آنان خواهان اقدامات بین‌المللی در زمینه بهبود شرایط خود درایران هستند.

و اکنون درآستانه انتخابات ریاست جمهوری درایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر ایرانی این جامعه با انتشار گزارشی با عنوان «ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری» در ۲۴ خرداد جاری، به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران درایران پرداخته اند. از بررسی این گزارش درمی یابیم که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور رو به وخامت  و بیکاری و تورم به شدت گسترش می یابد. اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد کارگری روز به روز فقیر می‌شوند و میلیونها نفر زیر خط فقر و در تنگدستی مطلق بسر می برند.

برروی سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر درباره این گزارش می‌خوانیم که

«در چنین وضعیتی، کارگران از حق سازمان دهی آزاد برخوردار نیستند. عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت: «سازمان های رسمی کارگری ابزاری در دست دولتمردان برای ِاعمال کنترل بر کارگران هستند. تلاش برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری در سالهای اخیر با سرکوب خشن روبرو بوده و رهبران کارگران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی شده اند.»

نقض گسترده حقوق کار، در عمل و قانون، به ویژه علیه زنان و نیز به دلایل ناشی از دین، قومیت و عقیده سیاسی کاملا آشکار است.

لاهیجی

عبدالکریم لاهیجی افزود: «سیاست های دولت در مغایرت کامل با اصل جهانی برابری زن و مرد، زنان را به حاشیه می راند. اقدامات اخیر برای برچیدنِ سیاست های کنترل جمعیت به منظور افزایش میزان باروری تبعیض علیه زنان را بیشتر می کند.»

روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، منتقدان دولت به خاطر عقاید سیاسی خود در محل کار مورد تبعیض قرار می گیرند. مسئولان علاوه بر زندانی کردن آنها، اغلب آنها را از کار در سازمان های دولتی اخراج می کنند یا باعث اخراج آنها از شرکت های خصوصی می شوند. خویشاوندان آنها نیز با آزار و اخراج از کار روبرو هستند. تعدادی از وکلای دادگستری و روزنامه نگاران علاوه بر زندان به محرومیت از اشتغال به حرفه محکوم شده اند.

با وجود پنهانکاری دولتی و نبودِ اطلاعات معتبر رسمی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استفاده از منابع معتبر و داخلی به این نتیجه رسیده اند که بیش از ۵۰% از جمعیت بیشتر از ۷۵ میلیون نفری ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند. گزارش های تحقیقی اخیر نشان می دهند که قدرت خرید مردم در ظرف هشت سال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به میزان ۷۲% کاهش پیدا کرده است.

عبدالکریم لاهیجی این طور نتیجه گیری کرد: «در شرایطی که فقر و بیکاری گسترش می یابد، کارگران از هیچ راه قانونی برای طرح خواسته های خود و از حق مذاکره دسته جمعی برخوردار نیستند.»

انتخابات ۱۳۹۲ تغییراتی را که بسیار هم ضروری است به بار نخواهد آورد. باوجود این، در صورت ادامه رکود اقتصادی، خواست های اجتماعی و مطالبه حقوق کارگری نیز می تواند رشد کند و سرانجام این رژیم را به چالش بطلبد.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در ماه مه ۲۰۱۳ (اردیبهشت ۱۳۹۲) دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران را مورد رسیدگی قرار داد. ملاحظات پایانی این کمیته  به طور عمده یافته های مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» را تایید کرده اند.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment